Festival om Norden

Kultur i riget: Færøerne

I digtet ‘Et skulderklap til spotteren’ (fra digtsamlingen Sting fra 1999) skriver forfatter Jóanes Nielsen: “Mens Danmark er gabet og Grønland kussen, nyder færingerne rollen som kongerigets røvhul”. Vi har spurgt Jóanes Nielsen, hvilken rolle færøsk kultur efter hans mening har i rigsfællesskabet.

“Dansk kultur har haft stor indflydelse på den færøske. Vi mestrer sproget til fulde, og de fleste færinger, der tager til udlandet for at studere, tager til Danmark. Vi synger Kingos og Grundtvigs salmer og læser Dostojevskij og Borges på dansk. Kan det samme siges om færøsk litteratur i dansk sammenhæng? På ingen måde. De bøger, der er oversat til dansk, kan tælles på få hænder, og de har ingen særstatus. Og det er, som det skal være. Det er nemlig kvalitet, der skal bane vejen for en mulig færøsk påvirkning.

Nationens psykologiske infrastruktur kommer frem, når man sætter sig ind i kunsten, religionen og politikken. I færøsk billedkunst, musik og litteratur er det tydeligt, at inspirationen er europæisk modernisme. Skotske baptister, dansk indremission og norske pinsemissionærer har i over hundrede år sat deres præg på færøsk trosliv. I de politiske partier spejles på den ene side kampen for republikken og på den anden side fortsat samhørighed. Men selv når man lægger alt dette oven i hinanden, er denne sjælens infrastruktur blot et appendiks i rigsfællesskabssammenhæng.

En nations primære opgave er at opfylde sine egne kulturelle behov. Men så sker det indimellem, at nationen fostrer det exceptionelle. At det så at sige flyder over med ren herlighed. Det bedste eksempel er William Heinesen (1900-91), og så måske en anden, som jeg af ren beskedenhed ikke vil nævne ved navn.

Den intimitet, der alligevel findes mellem færinger og danskere, har rod i cirka 600 års rigsfælleskab. De familiære bånd mellem danskere og færinger er ligeledes tætte. To af mine søstre og deres børn bor i Danmark, og sådan forholder det sig for mange færinger. Omvendt er der også danskere, som slår sig ned på Færøerne. Det store havområde omkring Færøerne giver det lille land ved Øresund en smule geografiske muskler. Og ellers synes jeg, det er prisværdigt, at 50.000 mennesker er i stand til at holde liv i og udvikle en så lille kulturel enhed som Færøerne.”

Af Jóanes Nielsen, forfatter